Kontakt ADventureHomesSøgHjem DanskEnglishSvenskGreek
Næsten som køb i DK

 

Det er let at købe bolig i Grækenland

Som EU-borger kan du købe bolig i Grækenland uden restriktioner, og det er let som var det i Danmark

 

1. Valg af bolig

Ønsker og behov hænger nøje sammen med boligens anvendelse:
- er boligen mest til eget brug, eller er det mere en investering med udlejning for øje?
- skal du bo der mest om sommeren eller mest om vinteren?
- er der tale om en feriebolig, eller har du planer om at flytte og blive "rigtig" græker?
- er udsigten det vigtigste, eller stranden, eller bymiljøet?
- og hvad med størrelsen, prisklassen, osv.?
Når alle disse overvejelser er gjort er der langt større chance for at træffe det rigtige valg.

 

2. Kontakt ADventureHomes i god tid

Lad os få en detailleret snak herhjemmefra om dine ønsker, behov og krav til boligen. Så finder vi de muligheder og beliggenheder som passer til dig. 
Alle vore boliger er nye, og de fleste projektboliger, som endnu ikke er bygget. Du er derfor med til at bestemme indretning, og farver mm.
Vi drøfter hvornår du vil rejse, og vi planlægger din inspektionstur så tiden ikke spildes, og du ser og oplever de muligheder som er mest relevante for dig.

 
3. Når du kommer til Grækenland

Det græske byggefirmas konsulent modtager dig i lufthavnen eller på dit hotel, kører dig rundt i området, og viser dig de boliger og grunde som er relevante i forhold til dine ønsker og krav. Visningen tager typisk ½-1 dag, men hvis det ikke lykkes at finde det som du kan li', fortsætter vi gerne næste dag, og vi bliver ved indtil du har fundet din drømmebolig.
Foruden en masse viden om boliger, har den græske konsulent et bredt kendskab til det lokale område. Derfor er besigtigelsesturen også en spændende oplevelse med en perfekt guide. 
Alle vore græske partneres konsulenter taler engelsk, og hvis engelsk er et problem for dig, kan du bestille skandinavisk tolkehjælp hos os inden du tager hjemmefra.

 

4. Reservering af din bolig

Når du har fundet stedet og boligen som passer til dine ønske og krav, reserveres boligen ved at lave en betinget købsaftale med det græske byggefirma.
Du kan reservere boligen i op til 14 dage. Så har du tid til at overveje den mest hensigtsmæssige finansiering mv.
 

5. Advokat og fuldmagt og kontaktperson

Det er obligatorisk at benytte advokat ved køb af fast ejendom i Grækenland. Derfor tilbyder konsulenten at præsentere dig for en advokat, som vi kender og kan anbefale. 
Det er en god idé at give advokaten fuldmagt til at agere på dine vegne og klare alle formaliteterne. Herved slipper du for selv at beskæftige dig med det græske bureaukrati, eller at rejse til Grækenland, hver gang noget skal skrives under osv. 
Advokaten sørger også for at få dit skattenr. (nødvendigt for at købe fast ejendom), åbne bankkonto hvortil du kan overføre penge, evt. søge lån i græsk bank hvis du ønsker det, og sørge for betaling af byggerater mv.
Men alle beslutninger og udbetalinger osv. skal stadig godkendes af dig, normalt via mail-korrespondance mellem dig og advokaten.
Fuldmagten kan laves på stedet sammen med en notar (pris €50), eller den kan laves herhjemme efterfølgende på dommerkontoret.

Den græske konsulent, som du allerede kender, er fremover din græske kontaktperson under hele processen. Konsulenten holder øje med byggeriet, og holder dig opdateret med fotos osv. Men derudover kan du til enhver tid henvende dig til ADventureHomes hjemme i Danmark.

 

6. Omkostninger

Ud over købesummen skal du regne med forskellige omkostninger til advokat ca. 1½%, til notar, ca. 2% samt til købsskat.
I alt skal regnes med ca. 10%.

 

7. Deponering af 10%

Inden 14 dage efter at boligen er reserveret deponerer du 10% af den aftalte købesum hos ADventureHomes. Din bolig er nu sikret, og formaliteterne med at overdrage grunden til dig går i gang. Skulle denne proces af én eller anden årsag mislykkes, tilbagebetales det deponerede beløb til dig.


8. Deponering af 30%

Inden for 4-6 uger deponerer du yderligere 30% af den aftalte købesum på din egen græske bankkonto, så du er klar til at betale når formalier er klar til at du kan få grunden overdraget.
Desuden deponerer du 10% til dækning af de ovennævnte omkostninger.

 

9. Byggegrunden overdrages til dig

Overdragelsesdokumentet (skødet) underskrives af advokaten (hvis du har givet fuldmagt) under overværelse af notaren, som sørger for at sende papirerne til det lokale landregister.
Når du modtager bevis for at grunden tilhører dig (skøde), samt at der foreligger færdige tegninger og byggetilladelse, giver du advokaten besked på at betale de deponerede 30% til byggefirmaet med hvem du har indgået købsaftale. 

 

10. Deponering af 30%, og byggeriet går i gang

Du deponerer de næste 30% af købesummen på din græske bankkonto. 
Når boligens betonkonstruktion er udført, giver du advokaten besked på at betale de deponerede 30% til byggefirmaet.
Denne fase varer normalt 2-3 måneder.

 

11. Deponering af 20%

Du deponerer de næste 20% af købesummen på din græske bankkonto. 
Når boligen er opført men mangler indretning og finish dvs. fliser, køkken- og badeværelsesudstyr og maling, giver du advokaten besked på at betale de deponerede 20% til byggefirmaet.
Også denne fase varer normalt 2-3 måneder.

 

12. Du får nøglen

Når boligen er helt færdig og klar til levering, får du eller din advokat nøglen, og du betaler de sidste 10% af købsprisen.

 

Proceduren kan variere

Ovennævnte procedure er den generelle og mest almindelige, men der kan være variationer afhængig af boligtype, beliggenhed og hvilken af ADventureHomes græske partnere der købes hos.

Ændringer og justeringer kan forhandles, og tidsfristerne må tages med et gran salt, - det er jo trods alt i Grækenland at det foregår, og der kan være flere årsager til forsinkelser, bl.a. leverings- forsinkelser fra el- og telefonselskaber. 

De generelle forhold i Grækenland er dog under stærk forbedring og ADventureHomes partnere gør alt for at fristerne overholdes.

Hvis du etablerer lån i græsk bank sørger denne normalt for ratebetalinger i relation til at byggeriet skrider frem.

 

Læs også om:


Garanti & Forsikring

Møblering & Indretning